Staňte se akreditovaným vzdělávacím centrem

Jste vzdělávací centrum? Pak můžete výrazně zvýšit vaši konkurencischopnost tím, že zaručíte kvalitu vašich kurzů: stačí účastníkům nabídnout možnost na závěr absolvovat  nezávislé certifikační zkoušky.

Ve Francii, školicí zákon ze dne 5. března 2014 výrazně zlepšil požadavky na kvalitu vzdělávacích organizací. Jeho prováděcí vyhláška zveřejněná dne 30. června 2015 vyžaduje, aby vzdělávací organizace splnily šest kritérií kvality (21 ukazatelů). Za tímto účelem vyvinuli veřejní poskytovatelé odborné přípravy (19 OPCA) společný referenční systém Datadock, který nutí školicí organizace k tomu, aby zde byly veřejně uvedeny. Když se tak nestane, mohou přijít o řadu klientů, z důvodu nedostatku finančních prostředků. Datadock byl nasazen v první polovině roku 2017 a veřejné uvádění školicích organizací se stalo povinností 1. července.

Zavedením osvědčujícího kurzu do vašeho katalogu poskytnete klientům jistotu ohledně výsledku: zaměstnanci, které vám firmy svěřují, se účastní kvalitativního školení, ale navíc budou na konci kurzu nezávisle hodnoceni. V případě úspěchu bude účastník certifikován pro daný program, což představuje silnou hodnotu na trhu.

VAŠE VZDĚLÁVÁNÍ + CERTIFIKOVANÉ ZKOUŠKY ITE-AUDIT = KONKURENČNÍ VÝHODY

RŮZNÉ ROLE

Vzájemné odpovědnosti: proces certifikace kurzu

Kandidát na certifikaci je součástí certifikačního výcvikového kurzu, který zajistí, že všechny zúčastněné strany budou vykonávat své povinnosti organizovaně a důsledně. Ve schématu níže jsou odpovědnosti a informace poskytnuté ITE-Auditem zobrazeny modře, zatímco v CFA / ATO Training Center jsou zelené:

SYSTÉM CERTIFIKACE ITE-AUDIT

Tři druhy dovedností jsou potřeba v závislosti na požadovanou úroveň:

Obecně nejsou požadovány žádné předpoklady k napsání zkoušky úrovně 1 (Foundation).

Úroveň Foundation je povinná pro napsání zkoušky úrovně 2 (expert nebo praktik v závislosti na programu).

Certifikát úrovně 2 je povinný pro požádání o certifikaci 3 nebo požádání o hodnocení úrovně 3 v závislosti na programu (viz příslušný soubor certifikačního adresáře ITE-Audit).

AKREDITACE VAŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE 

Aby se zajistilo, že účastníci kurzu certifikace mají nejlepší podmínky školení a nejlepších šancí na úspěch v certifikaci, ITE-Audit zajišťuje splnění požadavků na kvalitu.

 1. co se týče školitele: je kompetentní nejen z hlediska pedagogiky (má prokazatelné zkušenosti a dostatečný počet odučených kurzů), ale také má dostatečné znalosti o příslušném programu
 2. co se týče vzdělávacích materiálů (prezentace, cvičení v relaci): jsou v souladu s osnovami daného programu
 3. co se týče školicího organizmu: má systém řízení školení, který mu umožňuje bezpečně a kvalitně řídit certifikované školení, která vedou k certifikační zkoušce ITE-Audit.

Tyto tři požadavky, které ITE-Audit ověřuje během procesu akreditace školicí organizace, umožňují získat status akreditovaného vzdělávacího centra / Accredited Training organization (AVC-ATO), což je nezbytná podmínka pro možnost provádět certifikační zkoušky ITE-Audit.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Tento výraz shromažďuje různé pomůcky používané školitelem (komentovaná prezentace, kvízy, společná cvičení atd.).

Tyto prvky specifické pro každý certifikační vzdělávací program jsou vyvíjeny vzdělávací organizací, která je vlastní.

S cílem pokrýt všechna témata, která budou posuzována v certifikační zkoušce, musí tyto materiály splňovat osnovy programu ITE-Audit.

ŠKOLITELÉ

Od každého školitele se očekává, že má:

 • pedagogické schopnosti: schopnost „získat to nejlepší“ od každého účastníka a udržet kvalitu výcviku navzdory heterogenním profilům účastníků. Klíčovými kritérii mohou být schopnost se jasně vyjadřovat, objektivita, kvalita pozorování, plynulost řeči, schopnost ilustrace,…
 • behaviorální schopnost: schopnost bezpodmínečně dodržovat pokyny pro poskytované školení, například respektováním tempa a uspořádáním kurzu. Dále schopnost odolnosti, dobře umět řídit a rozvrhnout čas a schopnost uskutečňování cílů.
 • perfektně ovládá jakyz kurzu (rodilý mluvčí nebo nebo dokonalý biliguismus)
 • má technické dovednosti související s obsahem daného kurzu, což v praxi znamená, že školitel musí být vlastníkem certifikace stejného programu, na stejné úrovni, ale s výsledkem nad požadovaným minimem (např. 75% místo 66% pro zkoušku Foundation)

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

AVC / ATO musí mít systém řízení kurzů, který mu umožňuje řídit bezpečně a kvalitně certifikační školení, která vedou k certifikační zkoušce ITE-Audit.

Tento systém řízení umožňuje neustálé zlepšování jeho služeb:

 • Řízení informací a správa registrace účastníků školení i kandidátů na certifikaci
 • Řízení náboru a udržování dovedností školitelů
 • Řízení návrhu a údržby školicích materiálů
 • Řízení organizace a provádění certifikačních školení
 • Logistické řízení certifikačních zkoušek a správa jejich výsledků.

Je již vaše organizace uvedena v Datadock nebo na OPCA, nebo je certifikována společností Pôle Emploi? Máme pro vás dobour zprávu! Váš systém školení je považován za kompatibilní s ITE-Auditem! Během akreditačního procesu budete muset poskytnout pouze kopii certifikátu, který jste obdrželi od dotyčné organizace.