Partnerství

S cílem rozšířit rozsah svých certifikací je ITE-AUDIT otevřeno uzavírat nová partnerství.

Jste školicí středisko?  Na závěr vašeho progrmu můžete účastníkům kurzu nabízet certifikát získaných dovedností, což je nezávislý způsob, jak zvýšit kvalitu programu.

Další informace o akreditovaných školicích střediscích

Máte jednu nebo více odborných znalostí, nebo mají vaši zaměstnanci konkrétní dovednosti a myslíte si, že by bylo důležité, abyste byli schopni tyto dovednosti osvědčovat? Neustále vytváříme nové certifikační programy.

Další informace o účasti v certifikačním projektu