Osvědčení vašich dovedností

Dovednost

Dovednost je schopnost zavést do praxe znalosti, know-how nebo případně osobní vlastnosti.

Úroveň dovednosti nebo kvalifikace

Úroveň dovednosti fyzické osoby (nebo kvalifikace) ve vztahu k výkonu povolání nebo odborné specializace se skládá z:

  • „čisté“ znalosti: zvládnutí slovní zásoby a jazyka používaného v profesi nebo odborné specializaci
  • know-how: schopnost uplatňovat znalosti specifické pro danou profesi nebo odbornou specializaci a standardy nebo referenční rámce, kterých se tato znalost týká
  • manažerské dovednosti: schopnost mobilizovat a využívat zdroje ke zvládnutí dané situace jak z hlediska chování, tak z hlediska činností.

Úroveň dovedností odpovídá kombinaci těchto různých typů znalostí. Jsou postupné a hierarchické, jak je uvedeno v následující tabulce.

Osvědčení dovedností

Certifikace dovedností fyzické osoby spočívá v posouzení úrovně dovedností této osoby ve vztahu k požadavkům certifikačního programu s cílem vydat rozhodnutí o certifikaci a vydání osvědčení dovednosti.

Poznámka: výraz „level e-CF“ se vztahuje na rámec evropských kompetenčních kompetencí v oblasti elektronických kompetencí (e-competences framework)

Certifikační program

Zvláštní požadavky na vydávání osvědčení pro zvláštní kategorie osob, na které se vztahují stejné normy a zvláštní pravidla a postupy. Program je kombinací úrovní dovedností pro danou profesi nebo specializaci a výsledkem je systém hodnocení (zkoušky).

Poznámka: Norma ISO / IEC 17024, která specifikuje obecné požadavky na certifikační orgány vykonávající certifikaci osob, označuje systém certifikace jako specifické certifikační zařízení

Profesní odvětví

Soubor aktivit a certifikací na různých úrovních, soudržných z hlediska cílového obchodu, pro danou profesi nebo cílovou činnost. Sektory jsou nezávislé a „paralelní“.

Prezentace:

Diapositive01 Diapositive02 Diapositive03 Diapositive04 Diapositive05 Diapositive06 Diapositive07 Diapositive08 Diapositive09 Diapositive10 Diapositive11 Diapositive12 Diapositive13 Diapositive14 Diapositive15 Diapositive16 Diapositive17 Diapositive18 Diapositive19 Diapositive20 Diapositive21 Diapositive22 Diapositive23 Diapositive24
<
>

SYSTÉM CERTIFIKACE

Certifikace kompetencí ITE-AUDIT se řídí třístupňovým systémem, na kterém jsou rozděleny různé certifikáty podle úrovně dovedností a profesních odvětví. Tento diagram lze použít pro různé odborné činnosti.

Obsahuje:

  • Úroveň 1 skládající se pouze z certifikátu Foudantion, který musí být získán, aby byl umožněn přístup ke zkoušce 2. úrovně
  • Úroveň 2 a úroveň 3 organizované podle profesních odvětví, která odpovídají odborným činnostem různé povahy:

   –  Odvětví Implementace zahrnuje profese provozní, praktické, konstrukčně orientované nebo dodávky produktů, služeb a procesů

   –  Odvětví Pilotáž seskupuje profese koordinační a garanční / referenční profese: projektový nebo programový manažer, manažer portfolia projektů nebo služeb, referent / garant podnikových procesů, vedoucí účetní jednotky

   –  Odvětví Poradna odpovídá profesím v oblasti obchodu, poradenství, a pomoci projektovým manažerům

   –  Odvětví Kontrola se týká interního / externího auditu a odpovědnosti za soulad s pravidly (regulační povinnosti, vnitřní ustanovení účetní jednotky nebo mezipodniková činnost)

  • Úroveň 3 lze dosáhnout pouze tehdy, pokud již máte certifikát úrovně 2 ze stejného oboru. Poznámka: Požadavek držet certifikát úrovně „ú-1“ pro získání hodnocení „ú“ je povinný.
Obecná schéma certifikace ITE Audit [/ caption]

Neexistuje žádné omezení toho, aby se stejná osoba snažila získat certifikace několika profesních odvětví stejného sekteru za účelem vykonávat několik profesí v této oblasti.

.Poznámka: Názvy ve schématu jsou příklady certifikátů, které nemusí být pro každý program nutně implementovány.