Organizace

PILOTÁŽ SPOLEČNOSTI

Činnosti našeho certifikačního orgánu kontroluje řídící výbor a CPCI (Výbor pro programy certifikace a uchovávání nestrannosti)

Organigramme 2016

Generální ředitelství, které působí jako správce, disponuje nejširšími pravomocemi zastupovat společnost a jednat jménem společnosti za všech okolností.

Dva výbory mu pomáhají při výkonu právních a provozních povinností:

Řídící výbor (CODIR) se skládá z osob, které jsou uvnitř společnosti.

Výbor pro programy certifikace a uchovávání nestrannosti (CPCI) zahrnuje osoby mimo společnost.

Tři oddělení pomáhají generálnímu ředitelství:

Ředitelství certifikačních programů

  • nabízí programy, které pomáhájí firmám s náborem a programy, které lidem umožňují prokázat své dovednosti
  • vede projekty rozvoje programu: tvorba sylabů, adresářové listy programu, tvorba a údržba hodnotících systémů

Ředitelství systémového managementu

  • řídí existenci a fungování systému řízení
  • zajišťuje dodržování etického kodexu a nestrannosti ve všech činnostech

Ředitelství operací

  • nábor interních zaměstnanců a v ekosystému
  • řídí logistiku certifikačních zasedání