O nás

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost ITE-AUDIT byla založena v červnu 2009 ve Francii certifikovanými IT specialisty, kteří se osvědčili již v rámci RCB * ITE-AUDIT s.r.o (Česká republika), vybudováním systému jakosti akreditovaného IAF * a provedením auditů posuzování subjektů poskytujících IT služby, které jsou kandidáty na certifikaci účetní jednotky podle ISO 20000.

Firma má od svého vzniku za cíl osvědčovat dovednosti fyzických osob podle standardů jednotlivých odvětví / profesí / dovedností. Jednotlivci mohou mít své dovednosti uznané nezávislým orgánem dodavatelů, a tak získat vysoké posty nebo důležitá poslání ve veřejných nebo soukromých společnostech.

NAŠE HODNOTY

Od samého začátku zakladatelé – nejprve jen dva a pak se rychle připojili další – založili svou společnost na jednoduchých principech:

 

  • Certifikace jako klíčový faktor kvality při výkonu profesionálních činností
  • Respekt k etickým hodnotám (i když se tyto názory mohly zdát zastaralé, držíme se jich)
  • Komplementarita kompetencí spíše než jejich konkurence
  • Bez diskriminace musí mít všechny osoby možnost požádat o uznání svých kompetencí
  • Uznání hodnoty zkušeností, ale i věcí naučených institucionálně

ORGANIZACE A PILOTÁŽ

Strategické a operativní řízení zajišťuje řídící výbor. Další informace o organizaci společnosti.

ITE-Audit má silné etické hodnoty a požadavky a je v souladu s požadavky ISO / IEC 17024 pro subjekty provádějící certifikaci osob. Jeho činnost kontroluje CPCI, Výbor externích osob, jejichž souhlas je nezbytný pro zahájení certifikačního programu.

Certifikace navržené společností ITE-Audit jsou součástí certifikačních kurzů, které umožňují těm, kteří si to přejí získat certifikáty uznané ve světě podnikání.

(*) RCB – Registered Certification Body: jméno společnosti, která byla oficiálně akreditována, aby mohla vydávat osvědčení

(*) IAF – International Accreditation Forum: název mezinárodní sítě vnitrostátních akreditačních orgánů. Ve Francii je COFRAC členem IAF, a proto vydává platné akreditace ve všech zemích s členem v síti IAF.

Dovednosti a kvalita si zaslouží certifikát

STRUKTURA

Od roku 2017 se společnost připojila ke skupině  Information Technology Experts Alliance (zkráceně ITE-Alliance), právnické osobě podle francouzského práva, s cílem zaměřit se na její skutečnou rozlišovací způsobilost: certifikaci, která je obzvláště důležitá jako poslední krok vzdělávacíh programů. Odborné vzdělávání je nabízené vzdělávacím centrem ITE-LEARNING.

V roce 2017 má skupina ITE-Alliance pobočky ve Francii, Švýcarsku a v České republice, které nabízejí certifikáty ITE-Audit v jazycích jako je angličtina nebo čeština.

V roce 2017 se náš partner, skupina ACTIVUS, stal referenčním akcionářem ve skupině ITE a například umožnil rychlejší rozvoj certifikačního programu Big Data díky své významné zpětné vazbě v projektech Data Science svých klíčových zákazníků v oblasti průmyslu a služeb.