ISO 20000

Profese manažera IT služeb

Zaručuje kvalitu IT služeb svým interním nebo externím zákazníkům, a to na základě normy ISO / IEC 20000. Tato norma byla standardizována podle ISO v roce 2005 z benchmarku osvědčených postupů Společnost ITIL a v letech 2011 a 2012 byla do značné míry předělána. Norma se zasazuje o integrovaný procesní přístup a zavádění systému řízení služeb včetně neustálého zlepšování služeb a procesů.

Podrobný popis

  • Analýza kvality služeb poskytovatele IT služeb
  • Implementace osvědčených postupů podle ISO 20000 stanovením procesů poskytování služeb, řízení, vztahů, řešení, výroby
  • Vytvoření smyčky PDCA pro neustálé zlepšování služeb a procesů
  • Řízení IT služeb

Použité repository

ISO/ IEC 20000:2011/2012  Řízení služeb informačních technologií. Publikováno: ISO

Úroveň FOUNDATION

Certifikace základů nebo Foundation je osvědčením první úrovně v plánu ISO 20000.

Osvědčuje, že ověřená osoba má znalosti o základních požadavcích normy ISO / IEC 20000: 2011, která mu umožňuje komunikovat kompetentně s jinými interními nebo externími subjekty ve všech otázkách týkajících se jeho praxe nebo specifikací nebo mu umožňuje se účinně podílet na činnostech nebo projektech, které jsou pod dohledem osoby s vyšším osvědčením stejného učebního plánu. Certifikace Foundation neodpovídá standardům žádné z vyšších dovedností ITE-AUDIT.

Úroveň EXPERT

Certifikace experta je validace druhé úrovně v učebním plánu ISO 20000.

Osvědčuje, že certifikovaná osoba je obeznámena s částí 1 (požadavky) a částí 2 (aplikační příručka) standardu ISOCEI 20000: 2011, která mu umožňuje účastnit se vytváření osvědčených postupů, přičemž tento depozitář může být zodpovědný za komplexnost přístupu k rozsahu služeb určených poskytovatelem služeb. Uznává také možnost provádění interních auditů (ale to není pravomoc externího auditora), lokalizované poradenské služby (ale není to kompetence interního konzultanta), služby správce projektů v rámci určených služeb.